NGĀ KĀHUI O TE KURA

PŪWHĀRIKI | AHIPOUTŪ | TE MĀNIA 

OTŪMOKO | ORUAMATUA | MAHI WĀHINE | OHUKI

OTUAWĀHIA | TE PAEROA | HOROIPIA