HE MIHI NĀ TE TUMUAKI

Tikina atu rā i te kaho paetara, te kete kōrero a Tūroa.

Kia ringitia ōna ihi-nuku, ihi-rangi ki te onetū o Paetahi.


E kī nei te kōrero nukunuku mai, me nekeneke ki te aroaro o te whare herehere, muka taiore kumekume mātāwaka


Kei te poho o tō tātou whare o Te Matapihi ki te ao ko Tāne-whakapiripiri.

Ko te piringa-whare, ko te piringa kupu kōrero o te whare e tū nei e,


Tihē Mauri Ora!


Paiheretia te rangi e tū nei; Paiheretia te papa e takoto nei; Paiheretia te Kīngi Māori a Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero Te Tuawhitu; Paiheretia tātou kei ngā toroa whakakopa o Te Mana Māori Motuhake ki te here o te kotahitanga, ki te here o te mana motuhake, ki te here o te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori.


Nau piki mai, nau kake mai e te iwi ki Te Kura o Matapihi. Nau piki mai, nau kake mai ki te pae tukutuku o Te Kura o Matapihi.


If you are a new whānau to the community of Matapihi and your child or children attended Kōhanga Reo or was previously enrolled at a Kura Kaupapa Māori or Wharekura, you will find all the information you need to determine whether Te Kura o Matapihi offers the learning environment you desire for your child or children to be educated within.


Whilst you are making your decision it is important that you take into consideration that our Kura is located within the tribal boundaries of Tauranga Moana. The language of engagement and interaction, kawa, tikanga and hītori reflect the mana whenua status of Ngāi Te Rangi, Mataatua. 


Kei aku nui, kei aku rahi 


Tēnā koutou katoa.


Hira Hona (TUMUAKI)