Me mau pōtae kura ngā tamariki ia rangi o te Wāhanga 4 Wāhanga 1 hoki.